Umowa SEO pułapka czy nie

Każda współpraca z firmami pozycjonerskimi wiąże się z podpisaniem stosownej umowy pomiędzy stronami. Żeby poprawnie ocenić oferowane w niej warunki, przed podpisaniem takiej umowy należy rozeznać się w zakresie działań branży albo skonsultować dokument z radcą prawnym. Wiele osób podpisuje wszelkie niezbędne dokumenty w zaaferowaniu słownymi zapewnieniami przedstawiciela wykonawcy. Szybko okazuje się jednak, że dane nam wcześniej obietnice są jedynie płonnymi mrzonkami, a wycofanie się z umowy wcale nie należy do najłatwiejszych. W umowach należy zwrócić szczególną uwagę na warunki płatności. Najlepszym rozwiązaniem i w zasadzie jedynym poprawnym powinno być regulowanie należności na podstawie uzyskanych i weryfikowalnych wyników. Tak więc pozycjonowanie stron powinno być rozliczane tzw. płatnością za efekty. Większość umów konstruowana jest z założeniem 3 miesięcy dla wykonawcy na uzyskanie wysokich wyników dla naszej strony internetowej. Oznacza to, że nasza reklama w Internecie musi po tym okresie zostawać łatwo zlokalizowana na podstawie podanych słów i fraz kluczowych. Okres 3 miesięcy to stosunkowo długi czas dla fachowca na osiągnięcie danego celu. Przeważnie zajmuje to jedynie kilka tygodni, najwyżej 1 miesiąc. Już wtedy powinniśmy zobaczyć rezultaty. Silną motywacją dla wybranego pozycjonera będzie zabezpieczenie umowy karami umownymi za niezrealizowanie zamówienia. Pozwoli to nam odzyskać choć część pieniędzy w momencie, gdy w wyznaczonym nie osiągniemy zadowalających wyników.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.