Społeczna reklama

Początków reklamy możemy upatrywać w czasach starożytności. Wówczas jednak istniała przede wszystkim reklama ustna, a więc były to głównie komunikaty przekazywane z ust do ust. Dopiero nieco później zaczęła rozpowszechniać się również reklama pisemna (w postaci różnego rodzaju szyldów, napisów na karczmach), a największe jej upowszechnienie wiąże się z wynalazkiem druku. Od tego czasu historia reklamy rozwija się coraz prężniej i prężniej, a dzisiaj możemy mówić już o wielu jej rodzajach. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na podstawowy podział reklamy, którą podzielić możemy na reklamę komercyjną oraz społeczną. Zarówno jedna, jak i druga może pojawiać się w telewizji, w prasie czy nawet w sieci. Reklama społeczna ma jednak zupełnie inne cele i na pewno jednocześnie jest ona stosunkowo rzadsza w porównaniu z reklamą komercyjną. Reklama społeczna ma na celu przede wszystkim kształtowanie określonych postaw i reakcji społecznych w związku ze sprawami dotyczącymi całego społeczeństwa. Mogą to więc być różnego rodzaju kampanie, mające na celu na przykład chronienie społeczeństwa przed chorobami nowotworowymi (poprzez reklamowanie badań profilaktycznych), zachęcanie do walki z różnego rodzaju nałogami czy nawet mające na celu propagowanie świadomego, zdrowego, ekologicznego stylu życia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.