Spam reklamowy

Bez wątpienia postacią reklamy w największym stopniu uprzykrzającą korzystanie z internetu i jego możliwości jest tak zwany spam. Jeżeli chodzi o pojęcie spam, czyli inaczej rzecz biorąc niechcianej reklamy internetowej, najczęściej spotykana jest ona w przypadku poczty elektronicznej oraz przy korzystaniu z komunikatorów. Za spam traktowane są wszystkie te treści promocyjne, które trafiają do odbiorcy niezależnie od jego woli oraz zawierają treści, które osobę odbierającą w zupełności nie interesują. Poza tym spamem określane są wszystkie te formy reklamy, w przypadku, których istnieje spore prawdopodobieństwo tego, że osoba będąca nadawcą tego rodzaju treści, czerpie z niej zdecydowanie większe korzyści, aniżeli jej odbiorca. Obecnie zjawisko spamu w obrębie globalnej sieci komputerowej uległo zdecydowanemu ograniczeniu. Wynika to przede wszystkim z tego, że zostają wprowadzane do użytku, coraz to nowe narzędzia, w zdecydowanym stopniu hamujące tego rodzaju niezgodne z prawem działania promocyjne. Niestety nie w każdym przypadku jesteśmy w stanie zaradzić takiemu spamowanie. Oczywiście bardzo nas to denerwuje, drażni jednak czasami nie potrafimy sobie z takimi spamami poradzić, nie możemy się ich wyzbyć. Nie jest to zbyt przyjemne jednak nic na to nie poradzimy, nic nie zdziałamy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.