Możliwości szeptanego marketingu

Dzisiaj wykorzystanie nowoczesnych technologii do celów marketingowych jest zupełnie naturalnym przedłużeniem szans, jakie daje komunikacja masowa, szczególnie Internet. W dobie globalnego dostępu do sieci i masowych portali społecznościowych oraz coraz bardziej idealnych programów komunikacyjnych ludzie przekazują sobie dziennie setki lub tysiące nawet informacji. A wśród mniej istotnych danych na temat chociażby położenia, znajdują się także takie odnośnie opinii na temat sklepów, muzyki, własnych życiowych recenzji. Jednym słowem poleceń, którymi często nawet podświadomie inni znajomi będą kierować się chętniej niż jakąkolwiek nawet reklamą. O wiele lepiej jest więc zdaniem współczesnych marketingowców zainwestować w tzw. marketing szeptany, gdzie ludzie mają nie odczuwać wrażenia bycia agitowanymi, aniżeli mnożyć wydatki na tworzenie profesjonalnych reklam i płacenie za czas w mediach. Dodatkowo ulokowanie konkretnego przekazu w sieci pozwala nie tylko zwiększyć jego siłę rażenia, ale także nadaje mu zupełnie nowe kontekstu a potencjalnie może nawet stać się elementem bardzo popularnych i dobrze wpływających na markę przeróbek zakochanych klientów i wiernych fanów, tak oddających swój szacunek ulubionemu producentowi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.