Funkcje w reklamie

Reklama znana jest od bardzo dawnych czasów i ma na celu przede wszystkim pozyskiwanie klientów oraz wzbudzanie w nich określonej rekcji – reakcji zakupu. Jak się okazuje, reklama może mieć wiele funkcji, więc warto sobie zdawać z nich sprawę. Przede wszystkim warto wiedzieć, że każda dobra reklama spełnia funkcję informacyjną – dzięki tej funkcji możemy dowiadywać się o oferowanym nam produkcie, o jego cechach, dostępności czy cenie. Jest to bardzo ważna funkcja, która musi występować zarówno w reklamie o celu komercyjnym, jak i społecznym. Po drugie, każda reklama często posiada także funkcję nakłaniającą, która polega na przekazywaniu informacji o tym, że dany produkt jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby. Poza tym za ważną funkcję każdej reklamy należy także uznać funkcję edukacyjną. Dzięki niej bowiem adresaci reklamy, czyli klienci, mogą dowiedzieć się o produktach i towarach istniejących na rynku. Jest to więc również bardzo ważna funkcja. Warto także zwrócić na szczególny rodzaj reklamy, którym jest reklama społeczna. Tego rodzaju reklama ma za zadanie przede wszystkim kształtowanie określonych postaw oraz zachowań w związku z ważnymi sytuacjami na skalę całego społeczeństwa. Może więc nakłaniać do walki z coraz powszechniej występującym bezrobociem, alkoholizmem czy z narkomanią.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.