Funkcje, jakie pełni reklama

Reklama, aby odniosła sukces, musi nie tylko być zgodnie zaprojektowana, lecz pełnić konkretne funkcje. Wiąże się z tym przekaz informacji, jakie niesie ze sobą ta informacja połączona z komunikatem. Więc pierwszą i podstawową funkcją reklamy jest niesienie informacji o danym produkcie. Jest to bardzo ważne w procesie komunikacji każdego przedsiębiorstwa z rynkiem. Jeśli mamy dany produkt, to o czym powinni zostać poinformowani klienci? Reklama w sposób przekonywujący nakłada konsumentów do zakupu towaru, udzielając takich informacji jak: przeznaczenie danego produktu, zawarte w nim składniki, możliwości zastosowania danego produktu. Każda reklama w sposób mniej lub bardziej widoczny wspomina o cechach towaru lub usługi, które charakteryzują daną ofertę, a także wyróżniają ją z pośród pozostałych konkurencyjnych znajdujących się na rynku. Reklama musi pełnić także funkcje, wspierającą daną sprzedaż, czyli nakłaniającą do zakupu właśnie tego produktu. Tu pojawia się także funkcja manipulacyjna, zwłaszcza, gdy pojawia się przekonywanie klientów o tym, że dany produkt odpowiednio zaspakaja ich potrzeby i pragnienia, że jest najlepszy. W tym celu reklama może wpływać na uczucia, na psychikę swego odbiorcy. Kolejną funkcją reklamy jest utrwalanie odbiorcy o wybranym produkcie, utrzymanie go w przekonaniu o przewyższaniu konkretnej oferty nad innymi podobnymi ofertami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.