Cenzura informacji w mediach

Bardzo często państwa, które bazują na totalitarnym systemie rządzenia kraju cenzurują Internet. Wiąże się to z bardzo złym traktowaniem swoich podwładnych i obawą na reakcję mocarstw oraz organizacji walczących o wolność człowieka. Idealnym przykładem państwa cenzurującego sieć są Chiny. Przepływ informacji jest bardzo ograniczony, nie ma możliwości korzystania z zagranicznych przeglądarek internetowych oraz serwisów informacyjnych. Każda informacja jest dogłębnie filtrowana i odpowiednio redagowana pod swój naród. Media są idealnym sposobem na manipulację narodem. Żywym przykładem może być Hitler, który poprzez propagandę i sprawne wykorzystanie słabo rozwiniętych mediów zyskał przychylność swego narodu – nieświadomego zbrodni, jakie popełni w przyszłości. Poprzez telewizję i Internet narody sterujące informacją rozświetlają swój wizerunek wśród smutnego narodu. Polska należy do krajów, który uciekł spod sideł cenzury. W latach komunizmu każda gazeta była sprawdzana przez specjalne komórki, książki patriotyczne zostały zakazane przez państwo i czytanie oraz dystrybucja takowych groziła karą, a nawet więzieniem. Poprzez media nasze państwo tak długo trwało w socjalistycznym ustroju, wszelkie demonstracje i protesty były przedstawiane jako bunt agresywnych ludzi, którzy próbowali przejąć władzę i zniszczyć naród polski.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.