Billboard

Jedną ze specyficznych form promowania towarów i usług, mających swe korzenie w Stanach Zjednoczonych jest billboard, czyli reklama zewnętrzna w postaci tablicy lub plakatu. Jeżeli chodzi o współczesne billboardy, to ich głównymi wyznacznikami są stosunkowo duże rozmiary, dopełnione systemem oświetlenia pozwalającym na promowanie zamieszczonych w ich obrębie treści zarówno za dnia, jak również nocą. Jeżeli chodzi o spotykane, na co dzień billboardy, to największa ich ilość jest na poboczach dróg. W zdecydowanej większości przypadków są one mocowane do specjalnie w tym celu przystosowanych słupów lub ścian budynków. Billboard jest reklama dosyć efektywną, szczególnie w sytuacji, gdy treść zawarta w jego obrębie jest przejrzysta. Oprócz wspomnianych już pobrzeży jezdni billboardy, najczęściej występują w wielkich miastach. Jeżeli chodzi o różnice pomiędzy billboardami, to sprowadzają się one przede wszystkim do ich wielkości. Nie trudno się domyśleć, że zdecydowanie lepiej wywiązują się ze swojej funkcji billboard o jak największych rozmiarach. Te co prawda są najdroższe. Muszą być wykonane w sposób perfekcyjny. Ważne jest również miejsce umieszczenia takiego billboardu. Powinno to być miejsce widoczne, miejsce uczęszczane przez ludzi. Im więcej osób zwróci uwagę na billboard, tym skuteczniejsza jest reklama.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.